VERDE Fastigheter

VERDE är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar kommersiella
fastigheter med fokus på mälardalen och attraktiva regionsstäder.

Verde Fastigheter

Verde Fastigheter

Verde Fastigheter